Chúa Là Tình Yêu

Trọng Nhân

Chúa là Tình Yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là Tình Yêu, Ngài đã thương ban Con Một, cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới, cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương, để Ta sống bình an.
1. Còn Tình Yêu nào, cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương Ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu Ta đến muôn muôn đời.
2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau. Để Tình Yêu Ngài mãi tràn lan, trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

Continue reading “Chúa Là Tình Yêu”